Социални предприятия в България
Домашен социален патронаж - Община Добричка
Добрич
www.dobrichka.bg
Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство” - Община Георги Дамяново
Георги Дамяново
www.georgidamyanovo.com
Общинско предприятие „Озеленяване и благоустройство” - Община Долна Баня
Долна Баня
www.dolna-banya.net
Общинско социално предприятие за озеленяване - Община Лясковец
Лясковец
www.lyaskovets.net
Общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство Община Стралджа
Стралджа
www.straldzha.net
Общинско социално предприятие „Благоустрояване и озеленяване” - Община Каспичан
Каспичан
www.kaspichan.org
Общинско социално предприятие „Морски знаци” - Община Бургас
Бургас
www.burgas.bg
Сдружение „Нов път” - Хайредин
с. Хайредин,област Враца
www.newroad-hajredin.org
Сдружение „Феникс 2009” - Варна
Варна
www.phoenix2009.ngobg.info
СНЦ „Партньори - Дупница”
Дупница
www.1oflads.com
Социално предприятие - обществена пералня - Община Алфатар
Алфатар
www.alfatar.egov.bg
Социално предприятие - обществена пералня, озеленяване и благоустройство - Община Средец
Средец
www.sredets.bg
Социално предприятие - обществена трапезария на територия на гр. Якоруда
Якоруда
yakoruda.gateway.bg
Социално предприятие - Община Бяла Слатина
Бяла Слатина
www.byala-slatina.com
Социално предприятие - производство и продажба на посадъчен материал - Община Кресна
Кресна
www.kresna-bg.com
Социално предприятие - строителство и озеленяване - Община Маджарово
Маджарово
www.madzharovo.bg
Социално предприятие - форма за подобряване социалния статус на младежи, напускащи институции - Община Пордим
Пордим
www.pordim.bg
Социално предприятие за обществено хранене в Община Аврен
Аврен
www.avren.bg
Социално предприятие за обществено хранене „Независим живот” - Община Ситово
Ситово
www.sp.sitovo.bg
Социално предприятие за обществено хранене, домашен социален патронаж - с. Победа, Община Тунджа
с. Победа, Община Тунджа
www.tundzha.net
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство - Община Доспат
Доспат
www.dospat.bg
Социално предприятие за озеленяване и благоустройство - Община Сатовча
Сатовча
www.satovcha.bg
Социално предприятие към СУПЦ - Община Димитровград
Димитровград
sp.dimitrovgrad.bg
Социално предприятие озеленяване и благоустройство - Община Попово
Попово
www.popovo.bg
Социално предприятие по озеленяване и благоустройство в Община Медковец
Медковец
www.medkovec.bg
Социално предприятие „Обществена пералня” - Община Гоце Делчев
Гоце Делчев
www.gotsedelchev.bg
Социално предприятие „Обществена пералня” - Община Димитровград
Димитровград
www.operalniasp.dimitrovgrad.bg
Център за социални услуги Община Велико Търново
Велико Търново
http://www.veliko-tarnovo.bg/
„Нова възможност за обществена солидарност” - социално предприятие за обществено хранене - Община Трявна
Трявна
www.obtryavna.org
„Озеленяване, благоустройство и развитие на традиционни занаяти” - Община Рудозем
Рудозем
www.sp-rudozem.bg
„Социално предприятие - обществена трапезария” - Община Русе
Русе
www.ruse-bg.eu