Посещение в Германия

Основното събитие в периода от старта на проекта до края на 2013 г. бе Дейност 4 – Организиране на посещение в Германия на специалисти от България. В организираното посещение в Германия се подбраха представители на общини съдействащи и работещи в областта на социалното предприемачество, представители на НПО които управляват социални предприятия, специалисти с доказан опит в социалното предприемачество и представители на местни общности работещи в социални предприятия. Групата беше от 13 лица. Посещението бе в периода 09.09.2013 г. до 13.09.2013 г. рамките на 5 дни /3 дни на място с четири нощувки + 2 дни за пътуване/ в провинция Баден-Вюртенберг с включена храна, транспорт и нощувки. Групата от България се запозна на място с дейността на социалните предприятия чрез посещения в тях по предварително изготвена програма. Посетиха се социални предприятия на територията на провинция Баден Вюртенберг. Основно бяха посетени предприятия и организации занимаващите се със социално предприемачество на фондация „Либенау“ и на фондация „Св. Франциск Хайлигенброн“ в гр. Шрамберг-Хайлигенброн, която заедно с фондация „Либенау“ и Варненска Митрополия е член в Социална асоциация „Св. Андрей“ в град Варна. Бяха посетени и още пет други социални предприятия. В тези предприятия специалистите от България се запознаха на място с дейностите които развиват социалните предприятия и обменика цене опит и размениха контакти. Основен акцент на свободните и непринудени разговори бяха как се определят цените на стоките или услугите, как се реализират на пазара, как се дофинансират, помощта която оказва държавата.обученията на персонала и други. Организираха се и три /при заложени две/ кръгли маси. Едната беше в село Либенау, другата в кметството на град Мекенбойрен и третата в град Щрамберг-Хайлигеборн. На тях се разискваха различни проблеми, поставени бяха казуси и обменен ценен опит от практиката на социалното предприемачество в Германия.В последния ден на посещението в Германия имаше и културна програма. Тя включваше посещение на замъка в Меерсбург.

Посещения на социални предприятия в провинция Баден-Вюртенберг, Гeрмания:

 • Пералня. На входа на социалното предприятие бяхме посрещнати от неговия управител. Представителите на целевата група от България посетиха пералнята, която обслужва няколко населени места и в нея работят лица в неравностойно социално положение. Разказан бе начинът на набиране на персонал и обучението му с оглед на специфичните потребности на работещите лица. Проследи се технологичния цикъл на изпиране и се запознахме с лицата работещи в пералнята.
 • Цех за обработка на дърво. В цеха за обработка на дърво се обработват дървени трупи, които се правят на цепеници по желание на клиента, а също и за разпалки за камини. В това социално предприятие трудът р по тежък и лицата с увреждания са по-малко в сравнение с други предприятия. Готовите разпалки и цепеници се пакетират и доставят с транспортни средства. Трудът е по тежък, но за сметка на това на лицата с физически увреждания са предоставени адаптирани машини за работа и те се включват във всеки от етапите на процеса на работа.
 • Градина за отглеждане на разсади за залесяване. Тя представлява социално предприятие в което се отглеждат разсад за залесяване на гори. Фондация „Либенау“ има огромни горски масиви частна собственост на фондацията. Дърветата се режат за обработка, а с разсадите се залесяват отново. В предприятиети работя само лица с физически увреждания и процеса на работа е силно механизиран. Ръчен труд почти не се използва. Работят лица с умствени увреждания и в някои случаи и такива с физически увреждания.
 • Зеленчукови градини. Това е социално предприятие с продукция на зеленчуци. С тях се задоволяват нуждите на кухната при приготвяне на храна, консерви замразени и сушени зеленчуци. Работят лица с умствени увреждания и в някои случаи и такива с физически увреждания. Работните им места са адаптирани и с висока степен на механизация.
 • Овощни градини. Това е друго социално предприятие с продукция на плодове основно ябълки. С тях се задоволяват нуждите на кухната при приготвяне на храна, консерви замразени и сушени плодове. В предприятието работят основно лица с физически увреждания. Работните им места са адаптирани и с висока степен на механизация.
 • Магазин и кафене. Това е социално предприятие в което се предлага всичко което се произвежда в социалните предприятия на фондация „Либенау“. Магазин за продажба на лицата които живеят и работят в Либенау и в близките населени места. Към магазина има и кафене, което предлага кафе, напитки и сладкиши приготвени в кухнята. Това е и мястото където персонала от повечето социални предприятия обядва или си организира срещи.
 • Предприятие за дигитализиране, съхранение и унищожаване на документи. Това е социално предприятие в което се трудят лица с Детска церебрална парализа. Тук се доготализира целия документооборот на фондация „Либенау“. Работните места са адаптирани и пригодени специално за работа на лица с ДЦП. Има също и цех за унищожаване на документи. Работят лица с умствени увреждания и в някои случаи и такива с физически увреждания, като също за тях има адаптирани работни места.
 • Кафетария „Розенхарц“ – Това е социално предприятие в което персонала е само от лица с увреждания. Приготвят се кафе, напитки, захарни и шоколадови изделия. Предназначено е да обслужва институциите за стари хора на фондацията.
 • Работилница за творчество. Това е Арт социално предприятие. Тук се трудят /занимават/ лица с умствени увреждания. Те са разделени в творчески екипи от по 4-5 души, като за всяка група отговаря по един възпитател. Интересното тук е че се изготвят произведения на изкуството, които се продават на благотворителни пазари. Приходите покриват разходите за материали и храна на лицата работещи в тези работилници.
 • Работилница за велосипеди и отдаване на велосипеди под наем. Това е социално предприятие в което се отдават под наем велосипеди. Тук те се и ремонтират ако се наложи. Района на Либенау е известен със туризма и много туристи си наемат велосипеди за разходка. Те са велоситеди с електродвигатели. Така се преодоляват по лесно неравностите в природата и са екологично чисти и не замърсяват природата. В работилницата се трудят лица с физически увреждания и работните им места са адаптирани за тази работа.
 • Център за професионално обучение. Това е обучителен център в който се обучават по различни професии работниците и служителите на фондация „Либенау“. Тук се подготвят кадри за работа в социалните предприятия. Обученията са специализирани и са само за хора с увреждания. Обучават се и външни лица за други социални предприятия, но само ако са с увреждания.
 • Посещение на социално предприятие „Житейски пространства“ / Къща за различни поколения / - Това е социален обект на фондация „Либенау“. В тази къща /жилищна кооперация/ живеят различни поколения лица с увреждания и такива които нямат увреждания. Идеята е социализация и грижа за хората. Младите помагат на възрастните, живеят и прекарват заедно своето свободно време. Сградата е достъпна за лица с различни видове увреждания.
 • Обучителен център Адолф Айх (ББВ). Това е обучителен център който е социално предприятие и обучава кадри за местната промишленост и услуги. Лицата които могат да се обучават в този център са с различни увреждания. Тук се обучават също и деца на емигранти или чужденци живеещи на територията на Германия. Ежегодно се провеждат кампании и в момента се обучават 7 лица до 26 години от България за готвачи. На всички които се обучават се осигурява квартира, храна и стипентия. Обучението е за срок от 3 години.
 • Работилница „Домакинство“. Това е социално предприятие в което се приготвя храна за работниците и служителите на фондация „Св. Франциск Хайлигенброн“. Лицата които работят са със сетивни увреждания. Те приготвят храна за над 500 души всеки ден.
 • Работилница „Четки, метли и кошничарство“. Това е социално предприятие в което се трудят лица със сетивни увреждания. Произвеждат се столове, кошници, метли, четки над 60 вида. Работните места са адаптирани.
 • Работилница „Дърводелство“. В тази работилница младежи със сетивни увреждания извършват ремонти на клиенти и произвеждат мебели за бита. Работи се с екологични лакове на водна основа. Работните места са адаптирани и с висока степен на механизация на производството.
 • Арт - ателие „Живопис“. В това ателие функциониращо като социално предприятое лица с нарушено зрение и умствени увреждания изготвят произведения на изкуството. Тяхната продукция се продава на външни и благотворителни базари и с това си самофинансират дейността. В ателието работят и подготвени специалисти за лицата със сетивни увреждания и умствени нарушения.
 • Социално предприятие „Фурна и хлебарница“. Социално предприятие за производство на ръчен домашен хляб и хлебни изделия. Всички които работятъ в него са лица със сетивни увреждания. Работните им места са адаптирани.
 • Социално предприятие „Градинарство и земеделие Св. Бенедикт“. Тук се отглеждат плодове и зеленчуци за кухнята. Част от продукцията се продава и на външни организации. Лицата които полагат труд са със сетивни увреждания и затова работните им места са адаптирани за тях.
 • Социално предприятие „САП“. Това е първия къмпинг в Германия, който работи като интеграционно предприятие. Той е на брега на Боденското езеро. В него почиват или участват в различни тренинги и срещи лица с увреждания. Има осигурена достъпна среда и се използва за посещение на лица с увреждания както от Германия, така и от Австия и Швейцария. Персонала е специално обучен да обслужва лица с физически и психически увреждания. Персонала е от емигранти, безработни, младежи без образование, наркозависими, психично болни и лица с други видове увреждания.
 • Социално предприятие „Шанс“. Дейността му включва:
 • Магазин за мебели и домашни потреби втора употреба. Това е социално предприятие в което се изкупуват стари мебели и след отремонтирането им те се продават на ниски цени. Събират се също и стари вещи от близки на починали хора и се предоставят благотворително за продажба в магазина. Те се продават на цена от 1 евро. Това са обикновенно сувенири, чинии, поставки, чаши и др. вещи за всекидневна битова употреба.
 • Работилница за велосипеди. Това е работилница в която се ремонтират велосипеди от лица с физически увреждания. Наети са 3 лица с физически увреждания. Те работят на половин ден и ремонтират велосипеди на клиенти в населеното място.
 • Услуги за населението - дърводелство, шивачество, тапицерия на мебели. Това е социално предприятие с обособени отделни отдели за дърводелство, шивачество и тапицерия на мебели. Тук тези услуги се предоставят свободно за ползване от населението. Тези които предоставят услугите са емигранти, безработни, младежи без образование, наркозависими, психично болни и лица с други видове увреждания. Техните работни места са адаптирани.