Филм

Във филма са включени примери на действащи социални предприятия в Германия и България. Показани са конкретните дейности на тези социални предприятия, интервюта с техните мениджъри и възприемане и отразяване на общественте нагласи спрямо тях.
Този филм служи и за реклама и отразяване на примерите на добри практики в двете страни.

Филмът се разпространява свободно, с продължителност до 40 минути на Full HD.
Монтаж и субтитри на Английски език.