Контакти

Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“

За контакти: Борислав Френчев – Преседател на УС

Варна 9000
ул. „Александър Дякович” 45, ет.3, офис 19
тел: 0888-805-183, 052-919-917
email: cusrbg@abv.bg