Среща-семинар в България

От 31.03.2014 г. до 03.04.2014 г. в хотел „Фламинго гранд хотел Албена“ в к.к. „Албена“ се проеведе планираната по проекта среща семинар.
Целта на семинара бе да се обмени опит и да се споделят примери на добри практики между специалисти, мениджъри и общински служители от България и Германия в областта на социалното предприемачество.

В тридневната среща-семинар се включиха 45 лица от България и Германия /10 лица от Германия от които 2 лектора, 1 модератор и 35 от България/. В групата от България и Германия бяха представители на неправителствени организации, които работят със своите специалисти и експерти в областта на социалните инвестиции. Мениджъри на действащи социални предприятия. Представители на местни общности мотивирани да създадат в своя район действащи социални предприятия и общински служители рабоещи и занимаващи се с проблемите на социалното предприемачество. По време на семинара участниците се запознаха с опита в Германия в областта на социалните предприятия и се срещнаха със специалисти в тази насока. Изнесоха се лекции по маркетинг и мениджмънт в областа на социалното предприемачество. Лекторите баха експерти по социално предприемачество и политика от Германия и България работещи в областта на социалното предприемачество - 2 лица от Германия и 1 лектор от България. Коментираха се въпроси свързани с планиране на дейностите при създаване на социално предприятие, начини за финансиране и управление и възможности за кандидатстване по оперативните програми от новия програмен период 2014-2020 г. Организирасе посещение на място в действащо социално предприятие / Център ‚Импулс“ и ДСП в Община Аксаково със своята кухня/. Очертаха се насоки за бъдещо развитие на социалните предприятия и ще се създадоха нови контакти и обмяна на опит. На семинара се отдели и време за обучение по изградената социална мрежа в уеб сайта и използването й като средство за обмен и комуникация. Направиха се предложения за промени в нормативната база и законодателството на местно и национално ниво касаещо социалното предприемачество и неговото развитие като цяло.