Посещение в Германия, провинция Баден-Вюртенберг, 09-13.09.2013 г.
Фондация „Либенау"
Посещение в Германия, провинция Баден-Вюртенберг, 09-13.09.2013 г.
Фондация „Св. Франциск Хайлигенброн“
Посещение в Германия, провинция Баден-Вюртенберг, 09-13.09.2013 г.
Обучителен център Адолф Айх (ББВ)
Посещение в Германия, провинция Баден-Вюртенберг, 09.09.2013-13.09.2013 г.
Фондация „Либенау"
В рамките на посещението в Германия, провинция Баден-Вюртенберг представителите на целевата група от България посетиха следните социлни предприятия на Фондация Либенау:
Пералня: На входа на социалното предприятие бяхме посрещнати от неговия управител. Пералнята обслужва няколко населени места и в нея работят лица в неравностойно социално положение. Разказан бе начинът на набиране на персонал и обучението му с оглед на специфичните потребности на работещите лица. Проследи се технологичния цикъл на изпиране и се запознахме с лицата работещи в пералнята.
Посещение в Германия, провинция Баден-Вюртенберг, 09.09.2013-13.09.2013 г.
Фондация „Св. Франциск Хайлигенброн“
Групата от България посети Фондация „Св. Франциск Хайлигенброн“ и нейните социални предприятия:
Работилница „Домакинство“. Това е социално предприятие в което се приготвя храна за работниците и служителите на фондация „Св. Франциск Хайлигенброн“. Лицата които работят са със сетивни увреждания. + Те приготвят храна за над 500 души всеки ден. Работилница „Четки, метли и кошничарство“. Това е социално предприятие в което се трудят лица със сетивни увреждания. Произвеждат се столове, кошници, метли, четки над 60 вида. Работните места са адаптирани.
Посещение в Германия, провинция Баден-Вюртенберг, 09.09.2013-13.09.2013 г.
Обучителен център Адолф Айх (ББВ)
Обучителен център Адолф Айх (ББВ) е социално предприятие и обучава кадри за местната промишленост и услуги. Лицата които могат да се обучават в този център са с различни увреждания. Тук се обучават също и деца на емигранти или чужденци живеещи на територията на Германия. Ежегодно се провеждат кампании и в момента се обучават 7 лица до 26 години от България за готвачи. На всички които се обучават се осигурява квартира, храна и стипентия. Обучението е за срок от 3 години.